Lilypie Third Birthday tickers Lilypie Second Birthday tickers  
 
 
تیز بینی کیانا
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٤  

کیانا را به خاطر سرماخوردگی ودرد گوش دکتر برده بودند.

دکتر گفته بود :نباید با شیشه شیر بخورد چون پشت پرده گوشش می رود "
وکیانا قول داده بود ولی شب بهانه گرفته وسحر زنگ تلفن را به صدا در اورده  و وانمود کرده بود که با دکتر حرف  میزند وبه کیانا گفته بود اقای دکتر گفته کیانا قول داده!بعد از دقایقی کیانا گوشی را برداشته با همان فیگور مامان با دکتر حرف زده واجازه خوردن شیر را با شیشه گرفته بود.(هوش وذکاوت را دارید!)خندهخندهخنده

جای شما خالی دیشب هم چترش را در اتاقم باز کرد وخوابید.

کورش عزیز دندان در میاورد وکمی ناارام است و باهرکس که لباس پوشیده باشد می خواهد بیرون برود.